Hero Image

Εταιρική ευθύνη

Λειτουργούμε με υπευθυνότητα. Αυτό είναι θεμελιώδες για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας, για τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην κοινωνία καθώς και για την υγεία και την ευημερία των ασθενών παγκοσμίως.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε μια επισκόπηση της δέσμευσής μας όσον αφορά την Εταιρική Ευθύνη.

Μάθετε περισσότερα για την Εταιρική Ευθύνη μας

Εταιρική Ευθύνη στην Κύπρο

 

Ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της υγείας παγκοσμίως - δεν τις αποφεύγουμε.

Αποστολή μας παραμένει πάντοτε η δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, από την εξεύρεση λύσεων για ορισμένες από τις νόσους που προκαλούν σοβαρή αναπηρία, μέχρι την χορήγηση φαρμάκων και εμβολίων σε εκείνους που τα έχουν ανάγκη και τη δημιουργία  αποτελεσματικότερων συστημάτων υγείας.

Η προσέγγισή μας

Η ευθύνη λειτουργίας βρίσκεται στο επίκεντρο της ικανότητάς μας να πετύχουμε βιώσιμο αντίκτυπο – δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για την εταιρεία και την κοινωνία μας.

Πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα και εμβόλια

Σε πολλά μέρη του κόσμου υπάρχουν φραγμοί στην πρόσβαση και στην ποιοτική φροντίδα. Ο ρόλος μας είναι να συμβάλουμε στο να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας είναι προσιτά σε εκείνους που τα χρειάζονται.

Χρήση έρευνας και επιστήμης παγκόσμιας κλάσεως για τη διάσωση και βελτίωση ζωών

Κάνουμε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην έρευνα & ανάπτυξη και στοχεύουμε νοσήματα στα οποία μπορούμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη διαφορά.

Έρευνα στα λοιμώδη νοσήματα και ανάπτυξη εμβολίων

Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να αντιμετωπίσουμε τον αντίκτυπο των λοιμωδών νοσημάτων στη δημόσια υγεία σε παγκόσμια κλίμακα.

Δουλεύουμε με συνεργάτες που συμμερίζονται τη δέσμευσή μας.

Μέσω συνεργασιών, επενδύσεων και συνεχών εφευρέσεων επιδίωξή μας είναι η εξάλειψη των εμποδίων και η παροχή ενός υγιέστερου μέλλοντος για όλους.

Ο πολυτιμότερος μας πόρος

Για να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες του πολύμορφου εργατικού δυναμικού μας, υιοθετούμε μια προσεκτική και στρατηγική προσέγγιση για την ένταξη στον χώρο εργασίας, επενδύουμε στην ανάπτυξη των εργαζομένων και φροντίζουμε για την ευημερία τους — σωματική, συναισθηματική και οικονομική.

Εκπαίδευση & ανάπτυξη

Στο πλαίσιο των εφευρέσεων, επενδύουμε στη εκπαίδευση και την ανάπτυξη καθότι η κουλτούρα μας στηρίζεται στο στοιχείο της περιέργειας.

Μια ολιστική προσέγγιση μέριμνας για την ευεξία των εργαζομένων μας

Μόνο όταν οι εργαζόμενοί μας αισθάνονται καλύτερα, σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, μπορούν να αποδώσουν στο υψηλότερο επίπεδό τους.

Διαφορετικότητα & Ένταξη

Η κινητήριος δύναμη όλων των ενεργειών μας.

Ένας υγιής πλανήτης είναι απαραίτητος για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας

Ως μια διεθνής εταιρεία, αναγνωρίζουμε ότι οι ενέργειές μας έχουν άμεσο αντίκτυπο στον πλανήτη μας.

Στηρίζουμε αποδοτικές λειτουργίες

Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση της χρήσης νερού, αποδοτική χρήση των πρώτων υλών και υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων.

Σχεδιασμός για το περιβάλλον

Αναπτύσσουμε στρατηγικές βιωσιμότητας για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Μείωση των επιπτώσεων της αλυσίδας παραγωγής

Συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας για να κατανοήσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων μας.

Εργαζόμαστε με ηθική, ακεραιότητα και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ως διεθνής ηγέτης στον τομέα της υγείας, το έργο μας απαιτεί να καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι ακούμε και μαθαίνουμε από τους εταίρους μας και επικοινωνούμε με διαφάνεια σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνουμε και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε.

Οι αξίες και τα πρότυπά μας

Ο κώδικας δεοντολογίας είναι η βάση του χαρακτήρα μας, βοηθώντας μας να διατηρήσουμε τη φήμη μας ως μια αξιόπιστη εταιρεία.

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό και την πρόληψη της  παραβίασης των εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δεοντολογικές πρακτικές

Ακολουθούμε αυστηρές και ηθικές πρακτικές πωλήσεων και μάρκετινγκ σε όλες τις δραστηριότητες μας.

Ο αντίκτυπος του έργου μας

88%

Τα προϊόντα και το ερευνητικό μας πρόγραμμα αντιμετωπίζουν τις 20 κυριότερες ασθένειες ανά το παγκόσμιο

42%

Διοικητικοί ρόλοι κατέχονται από γυναίκες

37.7%

Αγορά ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές. Έως το 2025, ο στόχος μας είναι 100 %

$2.3B

Δαπανούνται σε προμηθευτές που ανήκουν σε μειονότητες ή γυναίκες, βετεράνους, ΛΟΑΤΙ και άτομα με αναπηρίες

Η φιλανθρωπική μας δράση αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα της εταιρείας μας, όσον αφορά την εταιρική ευθύνη

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων σε βασικές παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της υγείας και για την ενίσχυση των κοινοτήτων όπου ζουν και εργάζονται οι υπάλληλοί μας.